سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر های غمگین

ای کاش گفتــ ـه بودی عاشق دیگــ ـری شده ای


من خودم عاشــ ـق بودم


درکت می کــ ـردم

rezapatogh1.parsiblog.com


ارسال شده در توسط سامی