سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر های غمگین

غمگــیـ?? و خــستہ اَم ...


دلــم ی?ــــ هــواے بارانــے مــیخــواهد...


ی?ــــ شـانـہ بــراے گـــریه ?ــردن...


و ی?ـــ گــور پــــدرے ?ہ نثار دُنیا و تـمـام مُــتعلقاتش ب?ــ
نم!


ارسال شده در توسط سامی