سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر های غمگین

آرام تر بگو دوستت دارم هایت را ...بیا نزدیک تر ..میخواهمصدایگرم نفسهایت


 دیوانــــه ام کند

 

    

 

شاید برای تو 

 

 

 

فراوان باشند کسانی که 

 

 

 

اندازه من دوستت دارند

 

 

 

اما برای من ...

 

 

 

کم که هیچ !

 

 

 

وجود ندارد کسی که اندازه ی "تو "

 

 

 

دوستش داشته باشم .

 

 

 

دوستت دارم زندگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم


ارسال شده در توسط سامی