سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر های غمگین

چه اشوبیست در دلم

وقتی نمیدانم

در نبودم ...

به

بودن

چه کسی فکر میکنی


ارسال شده در توسط سامی

گریه کن ! 

 

مثل ابری سرگردان 

که خانه اش به یاد بند است 

و هیچ هواشناسی هرگز پیدایش نخواهد کرد 

گریه کن  ! 

گاهی ابرها هم از ترس تنهایی می بارند


ارسال شده در توسط سامی

غمگــیـ?? و خــستہ اَم ...


دلــم ی?ــــ هــواے بارانــے مــیخــواهد...


ی?ــــ شـانـہ بــراے گـــریه ?ــردن...


و ی?ـــ گــور پــــدرے ?ہ نثار دُنیا و تـمـام مُــتعلقاتش ب?ــ
نم!


ارسال شده در توسط سامی

کاش می شد

هیچ جمله ای را با “کاش” آغاز نکنم


ارسال شده در توسط سامی

انسان های ساده را احمق فرض نکنید ؛


باور کنید آنها خودشان نخواستند که “هفت خط” باشند …


ارسال شده در توسط سامی
<      1   2   3   4   5   >>   >