سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر های غمگین

من همیشه خوشحالم میدانید چرا؟

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند..

     زندگی کوتاه است..

پس به زندگی ات عشق بورز..

خوشحال باش ..و لبخند بزن .. فقط  برای خودت زندگی کن و..

قبل از اینکه صحبت کنی>> گوش کن

قبل از اینکه بنویسی >> فکر کن

قبل از اینکه خرج کنی>>در آمد داشته باش

قبل از اینکه دعا کنی>>ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی>>احساس کن

قبل از تنفر>>عشق بورز

زندگی این است..احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

تنهایی را ترجیح میدم به تن هایی که روحشان با دیگریست..


اکنون بخواهمت که چه بشود

آن روزها که مشترک مورد نظر بودی هیچوقت در دسترس نبودی

چه برسد الان که نه مشترکی نه در دسترس و نه مورد نظر...

 


ارسال شده در توسط سامی