سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
احترام دانشمند عمل کننده به علمش، مانند حرمت شهیدان و راستان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
تاریخ : 93/1/23:: 4:1 عصر
نویسنده : سامی
() نظر
سخت تر از رفتنت ماندنت بود 

 

در حافظه ای که با یاد تو رمز گشایی می شد 

اگه یک روز به یادت نباشم 

حتی اسمم را فراموش میکنم 

چه برسد به زندگی...کلمات کلیدی :
تاریخ : 93/1/23:: 3:59 عصر
نویسنده : سامی
() نظر

چه اشوبیست در دلم

وقتی نمیدانم

در نبودم ...

به

بودن

چه کسی فکر میکنیکلمات کلیدی :
تاریخ : 93/1/23:: 3:57 عصر
نویسنده : سامی
() نظر

گریه کن ! 

 

مثل ابری سرگردان 

که خانه اش به یاد بند است 

و هیچ هواشناسی هرگز پیدایش نخواهد کرد 

گریه کن  ! 

گاهی ابرها هم از ترس تنهایی می بارندکلمات کلیدی :
تاریخ : 93/1/23:: 3:56 عصر
نویسنده : سامی
() نظر

غمگــیـ?? و خــستہ اَم ...


دلــم ی?ــــ هــواے بارانــے مــیخــواهد...


ی?ــــ شـانـہ بــراے گـــریه ?ــردن...


و ی?ـــ گــور پــــدرے ?ہ نثار دُنیا و تـمـام مُــتعلقاتش ب?ــ
نم!کلمات کلیدی :
تاریخ : 93/1/23:: 3:56 عصر
نویسنده : سامی
() نظر

کاش می شد

هیچ جمله ای را با “کاش” آغاز نکنمکلمات کلیدی :
   1   2   3   4   5   >>   >
آخرین مطالب